יום שני, 26 באוגוסט 2013

טכניקות לקיו 3 (אייקידו), מדגימים: דושו, ימאדה סנסיי, טיסייה סנסיי.

קיו 3 - דרישות למבחן אייקידו

חמישים ימי אימון מקבלת קיו 4

במבחן לקיו 3, התנועתיות צריכה להיות דינאמית וזורמת. המפגש עם ההתקפה צריך להיעשות בתנועה ובהצטרפות הרמונית ככל האפשר.


שוֹמֶן אוּצִ'י אִיקיוֹ אוֹמוֹטֶה


שומן אוצ'י איקיו אוּרָא


שומן אוצ'י נִיקיוֹ אומוטה ואורה (מדגים: טיסייה סנסיי)שומן אוצ'י סָאנקיוֹ אומוטה


שומן אוצ'י סאנקיו אורה


שומן אוצ'י יוֹנקיוֹ אומוטה


שומן אוצ'י יונקיו אורה


סוּוָארִי ווָאזָה שומן אוצ'י איקיו אומוטה


סווארי וואזה שומן אוצ'י איקיו אורא


סווארי וואזה שומן אוצ'י ניקיו אומוטה ואורה (מדגים: טיסייה סנסיי)


סווארי וואזה שומן אוצ'י סאנקיו אומוטה ואורה (מדגים: טיסייה סנסיי)


סווארי וואזה שומן אוצ'י יונקיו אומוטה ואורה (מדגים: טיסייה סנסיי)


קָטָטֶה דוֹרִי שִׁיהוֹ נָאגֶה אומוטה


קטטה דורי שיהו נאגה אוראיוֹקוֹמֶן אוּצִ'י שיהו נאגה אומוטה


יוקומן אוצ'י שיהו נאגה אורא


ריוֹטֶה דורי שיהו נאגה אומוטה ואורהשומן אוצ'י אירימי נאגה


צוּקִי אִירִימִינָאגֶה אומוטה (מדגים: ימאדה סנסיי)


צוקי אירימינאגה - אורה (מדגים: טיסייה סנסיי)


שומן אוצ'י קוֹטֶגָאֶשִׁי

 צוקי קוטגאשי


קָטָה טוֹרִי ניקיו אומוטה


קטה טורי ניקיו אורהריוטה דורי טֶנצִ'י נָאגֶה


סווארי וואזה קוֹקיוּ הוֹ (זָאגִי קוקיו הו)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה