יום שני, 26 באוגוסט 2013

דרישות למבחן קיו 4 באייקידו

קיו 4
ארבעים ימי אימון מקבלת קיו 5

הטכניקות מודגמות על ידי דוֹשׁוּ מוֹרִיטֶרוּ אוּאֶשִׁיבָּה - ראש אָייקִיקָאי - הנכד של מייסד האייקידו.


רשימת הטכניקות היא בהתאם לקריטריונים המופיעים באתר ההומבו דוג׳ו (המרכז העולמי של אייקיקאי).

שוֹמֶן אוּצִ'י אִירִימִי נָאגֶה

שומן אוצ'י אִיקיוֹ אוֹמוֹטֶה

שומן אוצ'י איקיו אוּרָא

קָטָטֶה דוֹרִי שִיהוֹ נָאגֶה אומוטה

קטטה דורי שיהו נאגה אורא

יוֹקוֹמָן אוּצִ'י שִיהוֹ נָאגֶה אומוטה

יוקומן אוצ'י שיהו נאגה אורא

קָטָה טוֹרִי נִיקיוֹ אומוטה

קטה טורי ניקיו אורה

סוּוָארִי ווָאזָה קוֹקיוּ הוֹ (זָאגִי קוקיו הו)


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה